ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ

ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลผ่านเน็ต พนันฟุตบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ เว็บพนันบอล แทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอลออนไลน์
เว็บแทงบอล พนันบอลออนไลน์ เว็บพนันบอลออนไลน์ แทงพนันบอลออนไลน์ แทงฟุตบอลออนไลน์ การแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น CDNA: กฎหมาย Jakubowitz เตือนผู้ถือหุ้น CareDx ถึงกําหนดเส้นตายโจทก์นําของวันที่ 22 กรกฎาคม 2022
ข่าวจัดทําโดย

กฎหมายจาคุโบวิตซ์
17 มิ.ย. 2022 05:45 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก 17 มิถุนายน 2022 /PRNewswire/ — กฎหมาย Jakubowitz ประกาศว่าคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มการฉ้อโกงหลักทรัพย์ได้เริ่มขึ้นในนามของผู้ถือหุ้นของ CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA)

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคดีความให้กรอกแบบฟอร์ม:

CareDx, Inc. Loss Submission Form

คดีนี้ในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลทั้งหมดที่ซื้อหุ้นสามัญ CareDx ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021 ถึง 5 พฤษภาคม 2022

ผู้ถือหุ้นที่สนใจทําหน้าที่เป็นโจทก์นําที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่กระทําผิดมีจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เพื่อยื่นคําร้องต่อศาล ความสามารถในการแบ่งปันในการกู้คืนใด ๆ ของคุณไม่จําเป็นต้องให้คุณทําหน้าที่เป็นโจทก์นํา

ตามคําร้องเรียนที่ยื่นฟ้อง CareDx, Inc. ได้ออกข้อความอันเป็นเท็จและ/หรือทําให้เข้าใจผิดอย่างมีนัยสําคัญ และ/หรือไม่เปิดเผยว่า (1) จําเลยมีส่วนร่วมในแผนการที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายหลายประการเพื่อขยายรายได้และความต้องการของบริการทดสอบ รวมถึงการผลักดันโปรโตคอลการเฝ้าระวังผ่านสื่อการตลาดที่ไม่ถูกต้อง และการรวมบริการทดสอบราคาแพงเข้ากับการตรวจเลือดอื่น ๆ อย่างไม่เหมาะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ RemoTraC ของบริษัทสําหรับการวาดภาพเลือดจากระยะไกลที่บ้าน (2) การปฏิบัติเหล่านี้และอื่น ๆ ทําให้ CareDx มีความเสี่ยงที่ไม่เปิดเผยต่อการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ (3) การปฏิบัติเหล่านี้ทําให้รายได้จากบริการทดสอบของบริษัทที่รายงานตลอดระยะเวลาชั้นเรียนสูงเกินจริง และ (4) เป็นผลให้ข้อความเชิงบวกของจําเลยเกี่ยวกับธุรกิจการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทเป็นเท็จอย่างมีนัยสําคัญและทําให้เข้าใจผิดและ / หรือขาดพื้นฐานที่สมเหตุสมผลตลอดเวลาที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย Jakubowitz มีพลังในการแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้ถือหุ้นที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ทนายความโฆษณา ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน

ติดต่อ :
JAKUBOWITZ กฎหมาย
1140 อเวนิวของอเมริกาการแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น IRNT: กฎหมาย Jakubowitz เตือนผู้ถือหุ้น Ironnet ถึงกําหนดเส้นตายโจทก์นําของวันที่ 21 มิถุนายน 2022
ข่าวจัดทําโดย

กฎหมายจาคุโบวิตซ์
17 มิ.ย. 2022 05:45 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก 17 มิถุนายน 2022 /PRNewswire/ — กฎหมาย Jakubowitz ประกาศว่าคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มการฉ้อโกงหลักทรัพย์ได้เริ่มขึ้นในนามของผู้ถือหุ้นของ Ironnet, Inc. (NYSE: IRNT)
การแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น IIPR: กฎหมาย Jakubowitz เตือนผู้ถือหุ้นอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ถึงกําหนดเส้นตายของโจทก์นําวันที่ 24 มิถุนายน 2022
ข่าวจัดทําโดย

กฎหมายจาคุโบวิตซ์
17 มิ.ย. 2022 05:45 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, มิถุนายน 17, 2022 /PRNewswire/ — กฎหมาย Jakubowitz ประกาศว่าคดีฟ้องร้องคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์แบบกลุ่มได้เริ่มขึ้นในนามของผู้ถือหุ้นของ Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE: IIPR)

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคดีความ ให้กรอกแบบฟอร์ม:

Innovative Industrial Properties, Inc. Loss Submission Form

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เรียกค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมนวัตกรรมระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2565

ผู้ถือหุ้นที่สนใจทําหน้าที่เป็นโจทก์นําสืบแทนผู้ถือหุ้นที่กระทําผิดมีจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เพื่อยื่นคําร้องต่อศาล ความสามารถในการแบ่งปันในการกู้คืนใด ๆ ของคุณไม่จําเป็นต้องให้คุณทําหน้าที่เป็นโจทก์นํา

ตามคําร้องเรียนที่ยื่นฟ้อง Innovative Industrial Properties, Inc. ได้ออกข้อความอันเป็นเท็จและ/หรือทําให้เข้าใจผิดอย่างมีนัยสําคัญ และ/หรือไม่เปิดเผยว่า 🙁 1) การมุ่งเน้นของ Innovative Industrial Properties คือการเป็นผู้ให้กู้บริษัทกัญชามากกว่ากองทรัสต์ (2) มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินของบริษัทต่ํากว่าอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมนวัตกรรมที่แสดงถึงอย่างมีนัยสําคัญ (3) มีปัญหาอัตถิภาวนิยมในลูกค้าชั้นนํา (4) เป็นผลให้ลูกค้าชั้นนําของบริษัทอาจไม่สามารถชําระเงินให้กับ Innovative Industrial Properties ต่อไปได้ และบริษัทจะประสบปัญหาสําคัญในการแทนที่ลูกค้าเหล่านี้ และ (5) เป็นผลให้คําแถลงของจําเลยเกี่ยวกับธุรกิจการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของตนเป็นเท็จอย่างมีนัยสําคัญและทําให้เข้าใจผิดและ / หรือขาดพื้นฐานที่สมเหตุสมผลตลอดเวลาที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย Jakubowitz มีพลังในการแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้ถือหุ้นที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ทนายความโฆษณา ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน

ติดต่อ :
JAKUBOWITZ กฎหมาย
1140 อเวนิวของอเมริกา
ชั้น
หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคดีความ ให้กรอกแบบฟอร์ม:

Ironnet, Inc. Loss Submission Form

คดีนี้พยายามที่จะกู้คืนความสูญเสียสําหรับผู้ถือหุ้นที่ซื้อ Ironnet ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2021 ถึง 15 ธันวาคม 2021

ผู้ถือหุ้นที่สนใจทําหน้าที่เป็นโจทก์นําสืบซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่กระทําผิดมีจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เพื่อยื่นคําร้องต่อศาล ความสามารถในการแบ่งปันในการกู้คืนใด ๆ ของคุณไม่จําเป็นต้องให้คุณทําหน้าที่เป็นโจทก์นํา

ตามคําร้องเรียนที่ยื่นฟ้อง Ironnet, Inc. ได้ออกข้อความอันเป็นเท็จและ/หรือทําให้เข้าใจผิดอย่างมีนัยสําคัญ และ/หรือไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า:(1) (ii) บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาของโอกาสของลูกค้าที่สําคัญซึ่งเป็นส่วนสําคัญของคําแนะนําทางการเงินที่ออกสู่สาธารณะในปีงบประมาณ 2022 (3) บริษัทไม่ได้กําหนดการควบคุมและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นไปอย่างทันท่วงทีถูกต้องสมบูรณ์และไม่ทําให้เข้าใจผิด และ (4) เป็นผลให้ข้อความสาธารณะของบริษัทเป็นเท็จทําให้เข้าใจผิดและ / หรือขาดพื้นฐานที่สมเหตุสมผลในความเป็นจริงตลอดเวลาที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย Jakubowitz มีพลังในการแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้ถือหุ้นที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ทนายความโฆษณา ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน

ติดต่อ :
JAKUBOWITZ กฎหมายการแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น LILM: กฎหมาย Jakubowitz เตือน Lilium N.V. f/k/a Qell Acquisition Corp. ผู้ถือหุ้นของกําหนดเส้นตายโจทก์นําของวันที่ 17 มิถุนายน 2022
ข่าวจัดทําโดย

กฎหมายจาคุโบวิตซ์
17 มิ.ย. 2022 05:45 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก 17 มิถุนายน 2022 /PRNewswire/ — กฎหมาย Jakubowitz ประกาศว่าคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มการฉ้อโกงหลักทรัพย์ได้เริ่มขึ้นในนามของผู้ถือหุ้นของ Lilium N.V. f/k/a Qell Acquisition Corp. (NASDAQ: LILM)

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคดีความให้กรอกแบบฟอร์ม:

Lilium N.V. f/k/a Qell Acquisition Corp. Loss Submission Form


การแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น UPST: กฎหมาย Jakubowitz เตือนผู้ถือหุ้นที่พุ่งพรวดถึงกําหนดเส้นตายของโจทก์นําวันที่ 12 กรกฎาคม 2022
ข่าวจัดทําโดย

กฎหมายจาคุโบวิตซ์
17 มิ.ย. 2022 05:45 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, มิถุนายน 17, 2022 /PRNewswire/ — กฎหมาย Jakubowitz ประกาศว่าคดีฟ้องร้องคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ได้เริ่มขึ้นในนามของผู้ถือหุ้นของ Upstart, Inc. (NASDAQ: UPST)

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคดีความให้กรอกแบบฟอร์ม:

Upstart, Inc. Loss Submission Form

คดีนี้พยายามที่จะกู้คืนความสูญเสียสําหรับผู้ถือหุ้นที่ซื้อ Upstart ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2021 ถึง 9 พฤษภาคม 2022

ผู้ถือหุ้นที่สนใจทําหน้าที่เป็นโจทก์นําที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่กระทําผิดมีจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เพื่อยื่นคําร้องต่อศาล ความสามารถในการแบ่งปันในการกู้คืนใด ๆ ของคุณไม่จําเป็นต้องให้คุณทําหน้าที่เป็นโจทก์นํา

ตามการร้องเรียนที่ยื่นฟ้อง Upstart, Inc. ได้ออกข้อความเท็จและ / หรือทําให้เข้าใจผิดอย่างมีนัยสําคัญและ / หรือไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า: (1) โมเดล AI ของ Upstart ไม่สามารถพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคได้อย่างเพียงพอเช่นอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหักบัญชีตลาดสําหรับสินเชื่อ (2) เป็นผลให้ Upstart ได้รับผลกระทบในทางลบต่ออัตราการแปลง (3) ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสใช้งบดุลเพื่อเป็นทุนในการกู้ยืมเงินอย่างสมเหตุสมผล และ (4) จากที่กล่าวมาข้างต้นข้อความเชิงบวกของจําเลยเกี่ยวกับธุรกิจการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ บริษัท เป็นเท็จอย่างมีนัยสําคัญและ / หรือทําให้เข้าใจผิดและ / หรือขาดพื้นฐานที่เหมาะสม

กฎหมาย Jakubowitz มีพลังในการแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้ถือหุ้นที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ทนายความโฆษณา ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน

ติดต่อ :
JAKUBOWITZ กฎหมาย
1140 อเวนิวของอเมริกา
ชั้น
คดีนี้พยายามที่จะกู้คืนความสูญเสียสําหรับผู้ถือหุ้นที่ซื้อ Lilium N.V. f/k/a Qell Acquisition Corp. ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2021 ถึง 14 มีนาคม 2022

ผู้ถือหุ้นที่สนใจทําหน้าที่เป็นโจทก์นําสืบซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่กระทําผิดมีจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เพื่อยื่นคําร้องต่อศาล ความสามารถในการแบ่งปันในการกู้คืนใด ๆ ของคุณไม่จําเป็นต้องให้คุณทําหน้าที่เป็นโจทก์นํา

ตามคําร้องเรียนที่ยื่นฟ้อง Lilium N.V. f/k/a Qell Acquisition Corp. ได้ออกข้อความอันเป็นเท็จและ/หรือทําให้เข้าใจผิดอย่างมีนัยสําคัญ และ/หรือไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า: (1) Lilium ได้กล่าวเกินจริงถึงการออกแบบและความสามารถของ Lilium Jet ซึ่งเป็นเครื่องบินขึ้นและลงแนวตั้งไฟฟ้าสําหรับใช้ในระบบขนส่งทางอากาศความเร็วสูงรูปแบบใหม่สําหรับผู้คนและสินค้า (2) Lilium เกินจริงถึงความเป็นไปได้อย่างมากสําหรับการรับรอง Lilium Jet ในเวลาที่เหมาะสม (3) Lilium บิดเบือนความสามารถในการรับหรือสร้างแบตเตอรี่ที่จําเป็นสําหรับ Lilium Jet (4) การควบรวมกิจการของ บริษัท ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษจะไม่และไม่ได้สร้างเงินสดเพียงพอที่จะเปิดตัว Lilium Jet ในเชิงพาณิชย์ (5) Qell Acquisition Corp. ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบรวมกิจการกับ Lilium GmbH และ (6) เป็นผลให้ข้อความสาธารณะและข้อความสาธารณะของจําเลยต่อนักข่าวเป็นเท็จและ / หรือทําให้เข้าใจผิดอย่างมีนัยสําคัญตลอดเวลาที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย Jakubowitz มีพลังในการแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้ถือหุ้นที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ทนายความโฆษณา ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน

ติดต่อ :
JAKUBOWITZ กฎหมาย
1140 อเวนิวของอเมริกา
ชั้นการแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น ARQQ: กฎหมาย Jakubowitz เตือน Arqit Quantum Inc. f/k/a Centricus Acquisition Corp. ผู้ถือหุ้นของกําหนดเส้นตายโจทก์นําวันที่ 5 กรกฎาคม 2022
ข่าวจัดทําโดย

กฎหมายจาคุโบวิตซ์
17 มิ.ย. 2022 05:45 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, มิถุนายน 17, 2022 /PRNewswire/ — กฎหมาย Jakubowitz ประกาศว่าคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มการฉ้อโกงหลักทรัพย์ได้เริ่มขึ้นในนามของผู้ถือหุ้นของ Arqit Quantum Inc. f/k/a Centricus Acquisition Corp. (NASDAQ: ARQQ)

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคดีความให้กรอกแบบฟอร์ม:

Arqit Quantum Inc. f/k/a Centricus Acquisition Corp. Loss Submission Form

คดีนี้ในนามของ: (i) บุคคลหรือนิติบุคคลทั้งหมดที่ซื้อหรือได้มาซึ่งหลักทรัพย์ Arqit ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2021 ถึง 18 เมษายน 2022 รวม; (2) และ/หรือ (2) ผู้ถือหลักทรัพย์ Centricus ทั้งหมด ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบรวมกิจการระหว่าง Arqit และ Centricus (“การควบรวมกิการแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น LICY: กฎหมาย Jakubowitz เตือนผู้ถือหุ้น Li-Cycle ถึงกําหนดเส้นตายของโจทก์นําวันที่ 20 มิถุนายน 2022
ข่าวจัดทําโดย

กฎหมายจาคุโบวิตซ์
17 มิ.ย. 2022 05:45 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก 17 มิถุนายน 2022 /PRNewswire/ — กฎหมาย Jakubowitz ประกาศว่าคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มการฉ้อโกงหลักทรัพย์ได้เริ่มขึ้นในนามของผู้ถือหุ้นของ Li-Cycle Holdings Corp. f/k/a Peridot Acquisition Corp. (NYSE: LICY)

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคดีความให้กรอกแบบฟอร์ม:

Li-Cycle Holdings Corp. Loss Submission Form


รายงานไปป์ไลน์ทางคลินิก CAR T Cell Therapy ทั่วโลก 2022-2028: ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมกําลังร่วมมือ/ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อรวมเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าด้วยกัน
Research_and_Markets_Logo
ข่าวจัดทําโดย

การวิจัยและการตลาด
17 มิ.ย. 2022 05:45 ET

แชร์บทความนี้

ดับลิน, มิถุนายน 17, 2022 /PRNewswire/ — “โอกาสทางการตลาดของการบําบัดด้วยเซลล์ CAR T ทั่วโลก & ข้อมูลเชิงลึกของท่อส่งยาทางคลินิก 2028” ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในข้อเสนอของ ResearchAndMarkets.com

โอกาสทางการตลาดของ CAR T cell therapy ทั่วโลกคาดว่าจะเกิน 15 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028

การพัฒนาการบําบัดด้วยเซลล์ CAR T จะรวบรวมแรงผลักดันจากจํานวนนักลงทุนนักออกแบบและนักวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นในการบําบัดด้วยคู่มือ

ความถี่ที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งทั่วโลกพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งสําหรับการรักษาโรคมะเร็งที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพคาดว่าจะสนับสนุนการเติบโตของตลาดการรักษาด้วยเซลล์ CAR-T ทั่วโลก นอกจากนี้การลงทุนอย่างหนักในการวิจัยและพัฒนาทางคลินิกในการบําบัดด้วยเซลล์คาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดสําหรับการบําบัดด้วยเซลล์ CAR-T ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

รายงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาด้วย CAR T cell ที่ได้รับการอนุมัติทั่วโลกพร้อมกับราคาปริมาณและการวิเคราะห์การขาย รายงานวิเคราะห์และคาดการณ์ขนาดของตลาดการบําบัดด้วยเซลล์ CAR-T ทั่วโลก

รายงานนี้นําเสนอการสํารวจอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและปัจจัยที่จัดการกับการเติบโตของตลาดการบําบัดด้วยเซลล์ CAR-T ทั่วโลก รายงานนี้ยังให้การวิเคราะห์การแข่งขันของผู้เล่นในตลาดรายใหญ่ที่จะให้ความได้เปรียบในการแข่งขันแก่ลูกค้าในธุรกิจของตน

Chimeric antigen receptor (CAR) T cell therapy เป็นวิธีการทางภูมิคุ้มกันบําบัดแบบใหม่ที่ระบุสําหรับการจัดการโรคมะเร็ง การบําบัดด้วย CAR T-cell เป็นการบําบัดประเภทหนึ่งที่ T-cells ถูกนํามาจากเลือดของผู้ป่วยซึ่งจะถูกดัดแปลงในห้องปฏิบัติการโดยการเพิ่มยีนสําหรับตัวรับที่มนุษย์สร้างขึ้น (ตัวรับแอนติเจน chimeric)

สิ่งนี้ช่วยในการจดจําแอนติเจนของเซลล์มะเร็งที่เฉพาะเจาะจงได้ดีขึ้น จากนั้น CAR T-cells จะถูกส่งคืนให้กับผู้ป่วย จนถึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์บําบัดด้วย T-cell ของ CAR 6 รายการ ได้แก่ Kymriah (tisagenlecleucel), yescarta (axicabtagene), Tecartus (brexucabtagene autoleucel), Breyanzi (lisocabtagene maraleucel), Carvykti (ciltacabtagene autoleucel) และ Abecma (idecabtagene vicleucel) ได้รับการอนุมัติจาก FDA สําหรับการจัดการมะเร็งหลายชนิด นอกจากนี้ Relmacabtagene autoleucel ยังได้รับการอนุมัติในประเทศจีน

การแนะนําการบําบัดด้วยเซลล์ CAR T ได้แสดงให้เห็นว่าอัตราการยอมรับสูงในช่วงเวลาสั้น ๆ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมในโดเมนนี้ นอกเหนือจากมะเร็งทางโลหิตวิทยาแล้วนักวิจัยยังขยายบทบาทของการบําบัดด้วยเซลล์ CAR T ในเนื้องอกที่เป็นของแข็งซึ่งจะขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด

ตัวอย่างเช่นการศึกษาวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าการหลอมรวมเซลล์ภูมิคุ้มกันเข้ากับผู้ป่วยได้แสดงให้เห็นถึงคํามั่นสัญญาในช่วงต้นโดยการหดตัวของเนื้องอกในระบบย่อยอาหาร ผลระหว่างกาลแสดงให้เห็นว่าเนื้องอกในเกือบ 50% ของผู้ป่วย 37 รายจนถึงขณะนี้ลดขนาดลงหลังการรักษา

ตลาดการบําบัดด้วยเซลล์ CAR T ทั่วโลกถูกรวมเข้ากับผู้เล่นหลักหลายราย บริษัทยายักษ์ใหญ่ในตลาดกําลังเป็นพันธมิตรหรือร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อรวมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการปรับปรุงการบําบัดด้วย CAR-T หรือเพื่อขยายสถานะทางภูมิศาสตร์ของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น ไบเออร์และ Atara Biotherapeutics ได้ทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทั่วโลกสําหรับการพัฒนา ATA3271 รุ่นต่อไปซึ่งเป็นการบําบัดด้วยเซลล์ CAR-T ที่กํากับโดยเมโสเธลิน ข้อตกลงดังกล่าวยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา ATA2271 สําหรับการจัดการเนื้องอกที่แสดงออกถึงเมโสเธลินสูง เช่น mesothelioma เยื่อหุ้มปอดมะเร็งและมะเร็งปอดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก

ในบรรดาประเภทยา Yescarta กําลังครองตลาดอยู่ในขณะนี้ Yescarta (axicabtagene ciloleucel) เป็น ไลน์แทงบอล ดัดแปลงพันธุกรรม T cell ภูมิคุ้มกันบําบัดที่ระบุสําหรับการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลือง B-cell ขนาดใหญ่ที่กําเริบหรือทนไฟหลังจากการรักษาด้วยระบบสองบรรทัดขึ้นไปรวมถึงมะเร็งต่อมน้ําเหลือง B-cell ขนาดใหญ่แบบกระจาย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ในปี 2022 หน่วยงานกํากับดูแลได้ขยายการอนุมัติยาสําหรับการจัดการมะเร็งต่อมน้ําเหลือง B-cell ขนาดใหญ่ (LBCL) ที่ทนไฟต่อเคมีบําบัดบรรทัดแรกหรือการกําเริบของโรคภายในหนึ่งปีของเคมีบําบัดบรรทัดแรก ข้อบ่งชี้ในการรักษาที่หลากหลายรวมถึงความพร้อมใช้งานทั่วโลกของยาเสพติดเป็นปัจจัยสําคัญซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยในการครอบงําของปัจจัยเหล่านี้

ไฮไลท์ของรายงาน:

ระเบียบวิธีวิจัย
โอกาสทางการตลาด CAR T Cell Therapy ทั่วโลก> 15 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ข้อมูลเชิงลึกของตลาดทั่วโลกและระดับภูมิภาค: ปัจจุบัน & การคาดการณ์ตลาดปี 2028
อนุมัติ CAR T Cell บําบัดคาดการณ์ยอดขายจนถึงปี 2028
ที่เกิดขึ้นใหม่ในร่างกายเหนี่ยวนําให้เกิดการบําบัดด้วย CAR T Cell
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเซลล์บําบัดด้วย CAR T
CAR T เซลล์บําบัดอนุมัติ & สถานการณ์การชําระเงินคืนตามประเทศ
สิทธิบัตร, ราคา, ข้อมูลเชิงลึกการขายเกี่ยวกับ 6 ได้รับการอนุมัติ CAR T Cell บําบัด
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบําบัดด้วยเซลล์ CAR T มากกว่า 600 รายการในการทดลองทางคลินิก
CAR T Cell บําบัดข้อมูลเชิงลึกการทดลองทางคลินิกโดย บริษัท ประเทศและเฟส
หัวข้อสําคัญที่ครอบคลุม:

1. ระเบียบวิธี

วิจัย 2. ตัวรับแอนติเจน Chimeric (CAR) การบําบัดด้วยเซลล์ T – ยุคถัดไปในมะเร็งวิทยา

ภูมิคุ้มกัน วิวัฒนาการของ Chimeric Antigen Receptor (CAR) การออกแบบ
T-Cell 3.1 โครงสร้างของเซลล์
CAR-T 3.2 ตัวรับ
แอนติเจน Chimeric รุ่นที่ 1 3.3 เซลล์
CAR-T รุ่นที่ 2 และ 3 3 3.4 หลักการออกแบบ

ตัวรับแอนติเจน Chimeric 4. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบําบัดด้วยเซลล์

CAR-T 5. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเซลล์บําบัดด้วย CAR T 6.

ที่เกิดขึ้นใหม่ในร่างกายเหนี่ยวนําให้เกิดการรักษาด้วย
เซลล์ CAR T 6.1 ความต้องการของการรักษาด้วย
เซลล์ในร่างกาย CAR T 6.2 แพลตฟอร์มเซลล์ในร่างกาย CAR T; VivoVec, TumorTag, &AMP/CAR
6.3 ยาสําคัญในการวิจัยและพัฒนา 7. ยาสําคัญในการวิจัยและพัฒนา 7. ยาบ้าแรงกายแรง 7. ยาเม็ดหลักในการวิจัยและพัฒนา

7. ยาบ้า แนวโน้มตลาดการบําบัดด้วยเซลล์ CAR T ทั่วโลก 2022 – 2028
7.1 ภาพรวม
ตลาด 7.2 โอกาส

ทางการตลาดในอนาคต 8. การบําบัดด้วย CAR T Cell ที่ได้รับการรับรองทั่วโลก – การกําหนดราคา, ปริมาณและการวิเคราะห์การขาย 2028 8.1
Tisagenlecleucel (Kymriah)
8.2 Axicabtagene Ciloleuce (Yescarta)
8.3 Brexucabtagene Autoleucel (Tecartus)
8.4 Lisocabtagene maraleucel (Breyanzi)
8.5 Idecabtagene Vicleucel (Abecma)
8.6 Relmacabtagene autoleucel (Carteyva)
8.7 Ciltacabtagene autoleucel (Carvykti)

9. US CAR T Cell Therapy Market Outlook
9.1 ได้รับการอนุมัติ & ผลิตภัณฑ์เซลล์บําบัด CAR T ที่สําคัญในสหรัฐอเมริกา
9.2 ภาพรวม
ตลาด 9.3 สถานการณ์

การชําระเงินคืนปัจจุบัน 10. ยุโรป CAR T เซลล์บําบัดแนวโน้ม
ตลาด 10.1 ได้รับการอนุมัติ & ที่สําคัญ CAR T เซลล์บําบัดผลิตภัณฑ์ในยุโรป
10.2 สหราชอาณาจักร
10.3 เยอรมนี
10.4 สเปน
10.5 ฝรั่งเศส
10.6 ส่วนที่เหลือของยุโรป
10.7 สถานการณ์

การชําระเงินคืนปัจจุบัน 11. แนวโน้มตลาดเซลล์บําบัดด้วย CAR T ของจีน 11.1 ได้รับการอนุมัติ & ผลิตภัณฑ์เซลล์บําบัด CAR T ที่สําคัญในประเทศจีน
11.2 ขนาดตลาดปัจจุบัน &

12.
แนวโน้มตลาดการบําบัดด้วยเซลล์ CAR T ของญี่ปุ่น 12.1 ได้รับการอนุมัติ & ผลิตภัณฑ์เซลล์บําบัด CAR T ที่สําคัญในญี่ปุ่น
12.2 ภาพรวม
ตลาด 12.3 สถานการณ์

การชําระเงินคืนปัจจุบัน 13.
เกาหลีใต้ CAR T เซลล์บําบัดแนวโน้ม
ตลาด 13.1 ได้รับการอนุมัติ & ที่สําคัญ CAR T เซลล์บําบัดในเกาหลีใต้
13.2 โอกาสทางการตลาดในอนาคต

14. ออสเตรเลีย CAR T Cell Therapy Market Outlook
14.1 ได้รับการอนุมัติ &amp0a ผลิตภัณฑ์ CAR T Cell ที่สําคัญในออสเตรเลีย
14.2 ออสเตรเลีย CAR T เซลล์บําบัดตลาด
14.3 สถานการณ์

การชําระเงินคืนปัจจุบัน 15. ไต้หวัน CAR T เซลล์บําบัดแนวโน้ม

ตลาด 16. ภาพรวมท่อส่งก๊าซทางคลินิก CAR T Cells ทั่วโลก 16.1 โดย บริษัท
16.2 โดย County
16.3 โดยข้อบ่งชี้
16.4 โดยระยะที่

17
ท่อส่งทางคลินิก CAR T Cells ทั่วโลกโดย บริษัท ข้อบ่งชี้และระยะที่
17.1 การวิจัย
17.2 พรีคลินิก
17.3 คลินิก
17.4 เฟส I
17.5 เฟส I / II
17.6 เฟส II
17.7 เฟส 3
17.8 ลงทะเบียน

18 การตลาด CAR T เซลล์บําบัดความเข้าใจ
ทางคลินิก 18.1 Breyanzi
18.2 CARVYKTI
18.3 Yescarta
18.4 Kymriah
18.5 Abecma
18.6 Tecartus

19. การเปลี่ยนแปลงของตลาดการบําบัดด้วยเซลล์ CAR-T ทั่วโลก 19.1 พารามิเตอร์
ที่ดี 19.2 ความท้าทาย

ของตลาด 20.
ภูมิทัศน์
การแข่งขัน 20.1 Autolus
20.2 Bellicum
20.3 Bluebird
20.4 Celgene
20.5 Cellectis
20.6 Celyad
20.7 ยูเรก้าบําบัด
20.8 ป้อมปราการเทคโนโลยีชีวภาพ
20.9 การรักษา
ภูมิคุ้มกัน 20.10 Juno Therapeutics
20.11 ว่าวฟาร์มา
20.12 Novartis
20.13 การรักษา
ซอร์เรนโต 20.14 TILT Biotherapeutics
20.15 ซิโอฟาร์ม

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานท่อส่งยานี้เยี่ยมชม
คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ผู้ถือหุ้นที่ซื้อ Li-Cycle ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565

ผู้ถือหุ้นที่สนใจทําหน้าที่เป็นโจทก์นําสืบซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่กระทําผิดมีจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เพื่อยื่นคําร้องต่อศาล ความสามารถในการแบ่งปันในการกู้คืนใด ๆ ของคุณไม่จําเป็นต้องให้คุณทําหน้าที่เป็นโจทก์นํา

ตามคําร้องเรียนที่ยื่นฟ้อง Li-Cycle Holdings Corp. f/k/a Peridot Acquisition Corp. ได้ออกข้อความเท็จและ/หรือทําให้เข้าใจผิดอย่างมีนัยสําคัญ และ/หรือไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า: (1) Traxys ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Li-Cycle ไม่ใช่ลูกค้าจริงๆ แต่เป็นเพียงนายหน้าที่ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนแก่บริษัทในขณะที่ Traxys พยายามขายผลิตภัณฑ์ของ Li-Cycle ให้กับลูกค้าปลายทาง (2) บริษัทมีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่น่าสงสัยอย่างมาก (3) การบัญชีแบบ mark-to-model ของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดและทําให้เกิดความรู้สึกผิดๆ ต่อการเติบโต (4) รายได้ส่วนใหญ่ที่รายงานของบริษัทมาจากการทําเครื่องหมายลูกหนี้ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขาย (5) อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทมีแนวโน้มติดลบตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง (6) บริษัทจะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมอีก 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการเติบโตตามแผน (ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่บริษัทระดมทุนผ่านการควบรวมกิจการ) และ (7) เป็นผลให้ข้อความสาธารณะของจําเลยเป็นเท็จอย่างมีนัยสําคัญและ / หรือทําให้เข้าใจผิดตลอดเวลาที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย Jakubowitz มีพลังในการแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้ถือหุ้นที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ทนายความโฆษณา ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน

ติดต่อ :
JAKUBOWITZ กฎหมาย
1140 อเวนิวของอเมริกาจการ”) และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการควบรวมกิจการ

ผู้ถือหุ้นที่สนใจทําหน้าที่เป็นโจทก์นําสืบแทนผู้ถือหุ้นที่กระทําผิดมีจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ให้ยื่นคําร้องต่อศาล ความสามารถในการแบ่งปันในการกู้คืนใด ๆ ของคุณไม่จําเป็นต้องให้คุณทําหน้าที่เป็นโจทก์นํา

ตามการร้องเรียนที่ยื่นฟ้อง Arqit Quantum Inc. f/k/a Centricus Acquisition Corp. ได้ออกข้อความเท็จและ/หรือทําให้เข้าใจผิดอย่างมีนัยสําคัญ และ/หรือไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า: (1) (2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของอังกฤษตั้งคําถามถึงความมีชีวิตของเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่เสนอของ Arqit ในการประชุมในปี 2020 (3) รัฐบาลอังกฤษไม่ใช่ลูกค้าของ Arqit แต่เป็นการให้เงินช่วยเหลือแก่ Arqit (4) Arqit มีมากกว่าต้นแบบระยะแรกของระบบการเข้ารหัสในช่วงเวลาของการควบรวมกิจการเพียงเล็กน้อย และ (5) เป็นผลให้คําแถลงของจําเลยเกี่ยวกับธุรกิจการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของจําเลยเป็นเท็จและทําให้เข้าใจผิดอย่างมีนัยสําคัญและ / หรือขาดพื้นฐานที่เหมาะสมตลอดเวลาที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย Jakubowitz มีพลังในการแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้ถือหุ้นที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ทนายความโฆษณา ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน

ติดต่อ :
JAKUBOWITZ กฎหมาย
1140 อเวนิวของอเมริกา
ชั้น
9 นิวยอร์ก, นิวยอร์ก 10036
T : (212) 867-4490
F : (212) 537-5887

ที่มา กฎหมายจาคุโบวิตซ์